HISTORIENHistorien

01:     Svend Mollerup

14-01-1937 til 14-03-1939

02:    Fyrbøder Smidt

14-03-1939 til 02-10-1942

03:     Noppennaug

02-10-1942 til 14-10-1943

04:     Aage Larsen

14-10-1943 til 10-08-1944

05:      Aage Knudsen     

10-08-1944 til 07-04-1945

06:      Peder Huus

07-04-1945 til 15-10.1946

07:      Carl Jørgensen

15-10-1946 til 15-10-1948

08:      Edvard Petersen

15-10-1948 til 29.09-1950

09:      Aage Knudsen

29-09-1950 til 16-10-1954

  10:      Volmer Hansen 

16-10-1954 til 16-04-1955

  11:        Aage Knudsen

16-04-1955 til 20-04-1963

  12:      Ejnar Christensen

20-04-1963 til 24-04-1969

  13:      Gunnar Hansen

24-04-1969 til 30-04-1985

  14:      Ingrid Krogh

30-04-1985 til 29-04-1996

  15:      Flemming la.Cour Nielsen

29-04-1996 til 15-04-2000

  16:      Ove Kjeldsen

15-04-2000 til 29-04-2006

  17:      Astrid Hansen

29-04-2006 til 06-11-2012

  18:      Poul-Erik Vesterbye

06-11-2012 til 12-04-2013

  19:      Ove Kjeldsen

12-04-2013

1937:    Peder Pedersen  og  Peder Huss

1938:    Henry Jørgensen

1941:      Frk. Jensen  og  Peder Huss

1972:    Gunnar Hansen  og  Ketty Larsen

1986:    Jørgen Pedersen

1993:    Knud Erik Pedersen  og  Ingrid Krogh

1996:    Knud Erik Pedersen. aften I

1996:    Ingrid Krogh. eftermiddag

2007:   Knud Erik Pdersen.  aften

2007:   Astrid Hansen.  eftermiddag

2013:    Knud Erik Pedersen  og   Ingrid Krogh.  eftermiddag

2014:    Ingrid Krogh og Jytte Brændgaard. eftermiddag

2018:   Jytte Brændgaard. og Karen Rasmussen eftermiddag

Danse ledere  -  Instruktører

1939:    Rudolf Petersen

1941:      Erling Pdersen

1942:     Christian Thomsen

1947:     Christian Jensen

1948:     Aage Knudsen

1949:     Christian Thomsen

1951:      Volmer Hansen

1953:     Karl Johan Korre

1954:     Karl Jørgensen

1961:     Ejnar Christensen

1994:    Kurt Rasmussen                 

2018:    Gerda Rasmussen
                         Fanebærer

1955:    Anna Nielson

1959:    Peder Pedersen

1987:    Ebba Knudsen

1987:    Ketty Knudsen

2014:    Knud Erik Pedersen

2018:    Kirsten Rasmussen
      Æresmedlemmer i Svendborg Folkedansere


I 1937 var nogle dansere samlede for at danse gamle danse på Afholdshotellet i Bagergade i Svendborg.

Her blev man enige om at starte en folkedanserforening, og fra den 14. januar 1937 var foreningen en realitet.

Peter Huus var en af initiativtagerne, og han blev den første leder i foreningen.

Det er længe siden, og foreningen har trivedes godt siden i tidernes skiften. Medlemmerne har holdt ved så længe, som de orkede, og Peter Huus's yngste barn, Ebba Knudsen var æresmedlem af foreningen indtil hendes død i 2008.

Foreningen har en lang tradition for gode dansetimer og hyggelig komsammen, hvad enten det er til årets fester,

egne legestueballer eller almindelig træningsaften.


Medlemmerne møder trofast og glade op, når der er mulighed for at give en opvisning i folkedans med fremvisning af de fine dragter til den dejlige levende spillemandsmusik.

Foreningen har også deltaget aktivt i afholdelsen af de Fynske Sommerstævner for Folkedansere, der gør på omgang mellem de fynske foreninger,

og således har der været sådan et weekendstævne i Svendborg i 1959, 1974, 1991 og senest i 2007. Det ser gevaldigt godt ud, når vi alle sammen møder i vores fine dragter, med faner og mange dygtige musikere.

Så er der virkelig synlig folkedans i byen, for der bliver danset på torve og pladser.


På samme måde har der 2 gange i 1978 og 1998 været afholdt Landsstævne for Folkedansere og Spillemænd i Svendborg i en hel uge. Det er store arrangementer, der kræver meget planlægning og engagement.

Det er virkelig meget flot, med musik og dans fra morgen til langt ud på natten.


I gamle dage blev der danset folkedans i Christiansminde 3. pinsedag, men den gamle tradition sluttede desværre.

Det var ellers hyggeligt.


Vi møder trofast op med vores fane i Den Fynske Landsby på Valdemarsdag d. 15. juni hvert år.

Det er en dejlig tradition med dejligt socialt og hyggeligt samvær.

I 2007 har vi haft flere arrangementer hvoraf vi kan nævne: Sommerstævne, udflugt til Drejø, Valdemarsfest på Skamlingsbanken og opvisning/undervisning på Krengerup Slot.


Efter den nye kommunesammenlægning er der blevet varslet nye tider. Overordnet er vi blevet en del af Region Syd,

som dog virker stort, men som forhåbentligt kan give basis for nyt samarbejde og nye gode traditioner.

Navne på formænd og kvinde i Svendborg Folkedansere.