KALENDER & DET SKER
KALENDER & DET SKERSvendborg Folkedansere


Legestue


Søndag den 15. marts 2020


kl 13.00 til 17.00.


I Hallen på Nymarkskolen


Marslevvej 1, Svendborg


Her er super danse gulv.


Instruktør: Jytte Brændgaard og Lone Schmidt


Musik: Karen Nielsen, Henning Vilhelmsen,


Halldor Sørensen, Bent Riber og Gert Skov


Entre: Kr. 50,00


Mesbring selv:  Kaffekurv med indhold


+ dansesko og sangbog


Tilmelding senest: 8. marts 2020


Ove tlf. 24227973 io.kjeldsen@svendborgmail.dk


Kirsten tlf. 29661457 kkras@mail.dk